Gips szybkowiążący "S"

Gips szybkowiążący "S"

Jest to preparat otrzymywany na drodze przeróbki kamienia gipsowego ze złoża Nowy Ląd, z dodatkiem regulującym wytrzymałość mechaniczną i czas wiązania. W postaci białego proszku z dopuszczalnym odcieniem szarym lub żółtym, bez zapachu i smaku. 

Zastosowanie

Do sporządzania szybkowiążących zapraw gipsowych.

Parametry

Początek wiązania

7-15 minut

Wytrzymałość na zginanie po 2h

min. 2,5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie po 2h

min. 6,5 N/mm2

Rodzaj opakowania


Worki papierowe o wadze 25 kg.
Wiaderka plastikowe 5 kg. 

Warunki transportu i przechowywania


Spoiwa gipsowe przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 
Chronić przed wilgocią.
Absorpcja wilgoci może doprowadzić do zmiany własności fizycznych gipsu: czasu wiązania oraz wytrzymałości.