Gips poryzujący

Gips poryzujący

Parametry

Czas mieszania

90 sekund

Początek czasu wiązania wg Vicat´a

nie wcześniej niż  6 minut.

Koniec czasu wiązania wg Vicat´a

nie wcześniej niż  20 minut

Współczynnik wodno-gipsowy

32/100

Wytrzymałość po wysuszeniu do stałej masy (ściskanie):

min. 3,0 MPa

Wytrzymałość po wysuszeniu do stałej masy (zginanie):

min.  1,0 MPa

Rodzaj opakowania


Worki papierowe z wkładką foliową o wadze 25 kg.